A bódhiszattva
  • Avalokitésvara (Csenrézi, Kuan Jin, Kannon) - az együttérzés bódhiszattvája
  • Mandzsusrí - a bölcsesség bódhiszattvája
  • Szamantabhadra - a meditáció bódhiszattvája
  • Ksitigarbha - a pokollakókat (és a 6 világ többi lényét) segítő bódhiszattva
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.