Mester, tanító, jóbarát

Aszanga összefoglalása a jó tanító2 10 ismérvéről

(Végh József fordítása és kommentárja)3

A Mahájána-szútrálamkára szerint az ideális tanítónak csak a következő tíz tulajdonsággal kell rendelkeznie:

1. Szerény, mert fegyelmezettsége nála magasabb, belső szinten élő erkölcs gyakorlásának eredménye (lhag pa tshul khrims kyi bslab pas dul ba).

2. Nyugodt, mert összpontosítása magas szintű, tudata lecsendesedett (lhag pa ting nge 'dzin gyi bslab pas zhi ba).

3. Békés, mert bölcsessége a négy nemes igazság, a két igazság és többi buddhai tanítás magas szintű felismeréséből származik (lhag pa shes rab kyi bslab pas nye bar zhi ba).

4. Gazdag a Buddhától ráhagyományozódott tanításokban (lung gi yon tan gyis phyug pa) vagyis jól ismeri Buddha tanításainak mind a három gyűjteményét.

5. Úgy látja a dolgokat, ahogyan azok vannak. Sokan ezt úgy fogalmazzák meg: "megértette az ürességet, képes a jelenségeket és azok ürességét közvetlenül, egyszerre látni." (de kho na nyid rtogs pa).

6. Képzettebb a tanítványainál (slob ma las yon tan lhag pa).

7. Tanítása meggyőző, megfelelő módon, helyes kifejezésekkel, stílusban és hangvételben tudja ismereteit átadni (smra mkhas pa). Tanításaiban igazodik a körülményekhez, tanítványai képességéhez és tudásszintjéhez.

8. Együttérző (brtse ba dang ldan pa). Jóindulatot és megértést tanúsít tanítványai és az összes érző lény iránt. Mentes az én-központú világi befolyásoktól: cselekedeteit nem a hírnév és a dicséret iránti vágy, vagy anyagi érdek, hanem az együttérzés vezérli.

9. Fáradhatatlanul és önzetlenül törekszik vállalt feladata teljesítésére (brtson 'grus dang ldan pa).

10. Nem bánkódik tanítványa értetlenségén vagy nehéz felfogásán, nem fárad bele a magyarázatok többszöri ismétlésébe, illetve nem szegi kedvét a tanítvány elbizonytalanodása, elszomorodása, vagy távozása (skyo ba spangs pa).

Mivel már Aszanga idején biztos volt, hogy nincs sok esélye olyan embert találni, aki mind a tíz feltételnek eleget tesz, ezért megállapodtak abban, hogy ezek közül a tulajdonságok közül öt is elég bizonyíték arra, hogy valakiben a közös munka során beérik a tanító-mesterség minden gyümölcse. Természetesen nem mindegy, hogy melyik ez az öt:

Az erkölcsileg megalapozott szerénység (1)
Lecsendesedett, összpontosításra képes tudatából sugárzó békesség, nyugalom (2)
Részese legyen a hagyományok átadásának. (4)

Ha ezek alapján tényleges, továbbadható tapasztalatai vannak, akkor azok átadásához (5) Úgy kell látni a dolgokat, ahogyan azok vannak, és (6) legalább pár lépéssel a tanítványai előtt kell járnia.

Bárkitől, aki a tíz tulajdonság egyikével is rendelkezik, lehet tanulni, és ha már kettővel, akkor nem szabad kihagyni az esélyt, és érdemes őt megkérni a tanításra, noha valószínűleg szerénysége miatt csak egyetlen egy tulajdonságot ismerhet csak el, (gyakorlása révén néhány lépéssel előbbre jár az úton, mint mi.)

A mester valódi mesterré csak ez után lesz, hogy tanításával, módszereivel, személyével megismerkedtünk, kérdéseket tettünk fel neki, és ez alapján eldöntjük, hogy hosszú távon szeretnénk-e a tanítványai lenni. A tanítvány választ. A tanítvány elhatározásától
függ, hogy a tanítóját szellemi vezetőjének tekinti vagy sem.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.