Helyes cselekedet - Sammā kammanta

"És mi a helyes cselekedet? Tartózkodni az élet elvételétől1, a lopástól2 és a helytelen szexuális viselkedéstől3. Ezt hívják helyes cselekedetnek." (MN 141)

A 10 helytelen tett:

"Van olyan ember, aki életeket olt ki(1), elveszi, amit nem adtak neki(2), elmerül az érzéki élvezetekben(3), hamisan(4), fondorlatosan(5), közönségesen szól(6), pletykálkodik(7); mohó(8), rosszindulatú(9) és helytelen nézeteket vall(10)." (MN 136.)

A 10 helyes tett4:

1. Adakozás (dāna)
2. Erényesség (sīla)
3. Meditáció, a tudat művelése (bhāvanā)
4. Tisztelet, hódolat (apacāyana)
5. Szolgálat, segítőkészség (veyyavacca)
6. Az érdemek felajánlása (pattidāna)
7. Örvendezés a más által szerzett érdemeknek (pattānumodanā)
8. A Tan hallgatása (dhammassavana)
9. A Tan tanítása (dhammadesanā)
10. Helyes/Egyenes (világ)nézet (diṭṭhujukamma), lásd még Helyes nézet

Korábbi, ide kapcsolódó témák:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.