Helyes erőfeszítés - Sammā vāyāma

"És mi a helyes törekvés? Amikor a szerzetes, létrehozza magában az akaratot, az igyekezetet, felkelti a kitartást, fenntartja, és szorgalmasan gyakorolja annak érdekében, hogy a gonosz ne ébredjen fel benne, […] hogy a még fel nem kélt haszontalan tulajdonságok ne ébredjenek fel benne, […] hogy a gonosz megszűnjön benne, […] hogy a már felkélt haszontalan tulajdonságok megszűnjenek benne, […] hogy a hasznos tulajdonságok, amelyek még nem keltek fel, felébredjenek benne, […] és hogy a már felkélt hasznos tulajdonságok fenntarthatóak, zavartalanok, egyre növekedők, kiterjedők és tökéletesek legyenek benne. Ezt hívják helyes törekvésnek." (MN 141)

"Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen nézetet és a helyes nézetet vallani ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen nézet elkerülésében és a helyes nézet vallásában és megtartásában ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes nézetre.

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen elhatározásként ismeri fel a helytelen elhatározást és helyes elhatározásként a helyes elhatározást [ez helyes nézet]. És mi a helytelen elhatározás? Az érzéki, a rossz szándékú és az ártalmas elhatározás. Ez a helytelen elhatározás. És mi a helyes elhatározás? A helyes elhatározás, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes elhatározás, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? A visszavonultság, a rossz szándéktól és ártalmasságtól mentes elhatározás. Ez a helyes elhatározás, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző." (MN 117)

Az akadályok (nívarana1):
1. érzéki örömök iránti vágyakozás (káma-ccshanda2)
2. rosszindulat (vjápáda3)
3. nemtörődömség és a tompaság (thína-middha4)
4. izgatottság és feldúltság (udhaccsa-kukkuccsa5)
5. kételkedés és bizonytalanság (vicsikiccshá6)

A megvilágosodási tényezők (boddzshanga7):
1. éberség, tudatosság (szati8)
2. valóság-vizsgálat, a valóság tanulmányozása(dhamma-vicsaja9)
3. erő, állhatatosság (virija10)
4. elragadtatás, öröm (píti11)
5. nyugvás, elnyugvás (passzaddhi12)
6. összpontosítás (szamádhi13)
7. felülemelkedett egykedvűség (upekkhá14)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.