Helyes megélhetés - Sammā ājīva

"És mi a helyes életvitel? Amikor az Érdemesek egy tanítványa, felhagyva a tisztességtelen életmóddal, mindennapjait a helyes életvitel szerint vezeti. Ezt hívják helyes életvitelnek." (MN 141)

"– Szerzetesek, a Buddha világi követője ötféle dologgal ne kereskedjen. Melyik öttel? Ne kereskedjen fegyverekkel, emberekkel, hússal, bódító szerekkel és mérgekkel.

Ezzel az ötféle dologgal ne kereskedjen a Buddha világi követője." (AN 5.177)

"Ha valaki helytelen életmódként ismeri fel a helytelen életmódot és helyes életmódként a helyes életmódot [ez helyes nézet]. És mi a helytelen életmód? A csalás, a kényszerítés, a cselszövés, a becsmérlés és a nyereséghajszolás. Ez a helytelen életmód." (MN 117)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.